Letohallen

Norsk Miniatyrhundklubb, Letohallen, 09.11.19 Dommer: Tanya Ahlman-Stockmari, 6 anmeldte BIR, BIG, CK, NORD UCH NJV-17 Price-spot’s Icebreaker, Heidi Price og Silje Paulsen 2BHK, CK, N UCH Price-spot’s Inside Man, Jonny MoldestadBIM, CK, N DK UCH Spotnik’s Mocca Mint Med Midleton, Line Altberg/Helle Høie 2BTK, CK, NORD UCH Price-spot’s Instant Karma, Heidi Price/Silje Paulsen

Oppdrettergrupper m/Hp

  1. Kennel Price-spot (P.Icebreaker, P.Inside Man, P. Dreamcatcher, P.Instant Karma) – senere BIS4

Valper, Dommer Ann-Kristin Bratsberg Rygge, 5 anmeldte BIRvalp, BIGvalp HP, Price-spot’s Keep Cool, Jonny Moldestad 2BHV, HP, Price-spot’s Kal El, Nina Hedvig Eriksen BIMvalp, HP, Midleton’s Enjoy Evita of Spotnik, Line Altberg 2BTV, HP, Kind’ly Spot’s Cuzco Conqueress, Petter Andersen 3BTV, Price-spot’s Keep It in The Familiy, Stine Nordseth Jacobsen

Norsk Miniatyrhundklubb,Letohallen, 10.11.19 Dommer: Norman Deschuymere, 8 anmeldte BIR, BIG2, CK, NORD UCH Price-spot’s Instant Karma, Heidi Price/Silje Paulsen BIM, CK, NORD UCH NJV-17 Price-spot’s Icebreaker, Heidi Price og Silje Paulsen 2BHK, CK, N UCH Price-spot’s Inside Man, Jonny Moldestad

Valper, Dommer: Tanya Ahlman-Stockmari, 4 anmeldte BIRvalp, BIG2valp, HP, Price-spot’s Keep Cool, Jonny Moldestad 2BHV, HP, Price-spot’s Kal El, Nina Hedvig Eriksen BIMvalp, HP, Midleton’s  Enjoy Evita of Spotnik, Line Altberg 2BTV, Price-spot’s Keep It in the Familiy, Stine Nordseth Jacobsen

Legg inn en kommentar