C.I.B

Ikke alle brev i posten er regninger: Price-spot’s Good Deeds og Price-spot’s East West har begge fått bekreftet at de er internasjonal champion (C.I.B)

Letter from FCI confirming than Price-spot’s Good Deeds and Price-spot’s East West gained the title C.I.B

C.I.B NORD LT UCH Price-spot’s East West
C.I.B NORD FI LT UCH Price-spot’s Good Deeds

Legg inn en kommentar