Valper

Planer 2020:  Vi planlegger 1-2 kull. Oppdatering 29.12.19; Et kull hos Heidi på Gjøvik der Wilma nå viser tegn på løpetid i begynnelsen av januar og da blir det forhåpentligvis valper i slutten av mars (leveringsklare mai). Plan A er at pappen blir russiske Sneg og plan B er en norsk hannhund. Det andre kullet blir trolig hos Silje i Bergen der tispen har forventet løpetid ganske snart. We are planning to litters in 2019/20              

 

   
 Stamtavle    
Ch Heppi Sembo Make My World Casus Knaxus of Royalspots Panthera Unica Star at Sea
Gwynmore Young Emily Brown
Yablonevi Tcvet Iris  Keen Keemund of Dalburys Klan
Paper Moon’s Coorie Apple Blossom
Ch Price-spot’s Hand in Hand Ch City- Kid’s Dantes Peak Bell-A-Mir’s Elegant Envoy
City-Kid’s Amazing Grace
Ch Price-spot’s Dreamcatcher Ch Perdita’s Right on Time
Ch Spotnik’s Coffee Cream

Comments are closed.