Valper 2019

Vi planlegger to kull i 2019. Et kull hos Heidi på Gjøvik der tispen har forventet løpetid i februar og forhåpentligvis valper i slutten av april (leveringsklare siste halvdel av juni). Det andre kullet blir trolig hos Silje i Bergen der tispen har forventet løpetid i mai og forhåpentligvis valper…

Les mer

C.I.B

Ikke alle brev i posten er regninger: Price-spot’s Good Deeds og Price-spot’s East West har begge fått bekreftet at de er internasjonal champion (C.I.B) Letter from FCI confirming than Price-spot’s Good Deeds and Price-spot’s East West gained the title C.I.B

Les mer